Duyurular
Haziran Ayı Etkinlikleri

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, 10-11 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi Sertifika Programına katıldı.

.

 

Bölümümüz Araştırma Görevlileri Merve Deniz,  Anı Parabakan ve Ezgi Ay, 12 - 20 Haziran 2017 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘II. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimini’ başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirilen 29 Haziran- 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresinde Arş. Gör. Merve Deniz  ‘Yaşa Bağlı İşitme Kaybının Bilişsel Süreçler Üzerindeki Etkisi’  konulu sözel bildirisini sundu.