Tanıtım

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Bölümümüz, 2013 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bağlıca Yerleşkesi bünyesinde kurulmuş ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Misyonumuz, öğrencilerimize Odyoloji Bilimi’nin tüm alanlarında, bilimsel ve teknolojik gelişime paralel, en üst kalitede bilgi, klinik uygulama ve akademik araştırma ortamı sağlayarak; Odyoloji Bilimi’nin prensiplerini benimsemiş, mesleki ve akademik açıdan nitelikli, eleştirisel düşünebilen, yaratıcı ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası boyutta tercih edilen odyolog ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

ODYOLOJİ NEDİR?


Sözlük anlamı işitme bilimi olan Odyoloji; işitmenin, işitme ve denge sisteminin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin klinik ya da deneysel ortamlarda yapılabilmesi için uygun araç, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların yorumlanması; işitme kayıplarında ve denge problemlerinde uygun iyileştirme yöntemlerinin (işitme cihazı/koklear implant/işitsel eğitim/vestibüler rehabilitasyon) uygulanması; işitme koruma ve erken müdahale programlarının (yeni doğan işitme taramaları) hazırlanıp uygulanması odyolojinin çalışma alanlarını oluşturur.

Vizyonumuz, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde vereceğimiz hizmet, eğitim-öğretim ve üreteceğimiz bilgi ile halkımızın bilinçlenmesi ve faydalanmasını sağlayarak, ulusal ve uluslararası boyutta mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, Odyoloji Bilimi’nde öncü bir bölüm olmaktır.

 

ODYOLOG KİMDİR?


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik' kapsamında Odyologların görev tanımları aşağıdaki gibidir:

  1. İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin  gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

  2. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

  3. İşitme tarama programında görev alır ve bu programdaki testleri yapar.

  4. Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

  5. Cerrahi işlemler esasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.

  6. Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

  7. İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar.

  8. İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.