Bizden Haberler

 

Haziran Ayı Etkinlikleri

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, 10-11 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi Sertifika Programına katıldı.

Bölümümüz Araştırma Görevlileri Merve Deniz,  Anı Parabakan ve Ezgi Ay, 12 - 20 Haziran 2017 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘II. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimini’ başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazandılar.

           

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirilen 29 Haziran- 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresinde Arş. Gör. Merve Deniz  ‘Yaşa Bağlı İşitme Kaybının Bilişsel Süreçler Üzerindeki Etkisi’  konulu sözel bildirisini sundu.

 

Mayıs Ayı Konuşmaları

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN Mayıs Ayında, Türkiye Odyoloji Konuşma Ses Uzmanları Derneği (OKSUD) Ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Odyoloji Ses Ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Seminer Programında 'Çocuklarda İşitsel İşlemleme Tanısal Modeller Ve Tanısal Süreç' konusunu anlattı.

Hacettepe Üniversitesi III.Uluslararası Katılımlı Odyoloji Öğrencileri Kongresi

Hacettepe Üniversitesi III.Uluslararası Katılımlı Odyoloji Öğrencileri Kongresin'de Prof. Dr. Ayşe Gül Güven " Odyolojik Değerlendirme öncesi Odyoloğun Yapması Gerekenler" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Yrd. Doç. Dr. Asuman Erdoğan ''Ses İşlemleme Stratejileri Üzerinden CI Programları' konusunu anlattı. 

    

9. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Öğretim Görevlimiz Sema Acar 9. Dil ve Konuşma Terapisi Kongresi'nde "Çift Yönlü Okuma Kuramının Nörogenetik Temelleri: Gelişimsel Disleksiden Kanıtlar" konulu sunumunu yaptı.