Bölüm Başkanından

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Odyoloji Bölümü 2013 yılında kurulmuş, 2015 yılında öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2018-2019 akademik yılında vermiştir. Odyoloji Lisans Programımız, işitme ve denge biliminde gereksinim duyulan ve Klinik, Deneysel, Endüstri ve Rehabilitasyon gibi uzmanlaşma gerektiren alanlarına aday öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık lisans eğitimi programıdır.

Amacımız, Odyolojinin temel alanlarında güncel ve evrensel bilgiye sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, hizmet verdiği gruba, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etik ilkelerinden ödün vermeden klinik ve alan uygulamalarına dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı, iletişim becerileri ve bağımsız çalışabilme yetisi yüksek odyologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Bölümümüzde, lisans eğitimi evrensel üniversite eğitimi prensipleri ile oluşturulmuştur. Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, zorunlu ve ilgi alanlarına yönelik alan ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlamak ve sözlü sunum yapmak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Odyoloji kanıta dayalı pratiğin ilk uygulandığı alanlardan biridir. Bu nedenle programımızda bilimsel yayınları takip ederek bunları uygulama alanlarına aktarabilecek ve aynı zamanda uygulamada karşılaştıkları problemleri literatürdeki benzer örneklere ulaşarak çözüme ulaştırabilecek nitelikte sağlam araştırma altyapısına sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Mesleki eğitim ve uygulamaların yanı sıra deneysel çalışmalar ve donanımlı araştırma teknikleri temelleri ile bilimsel platforma hazır, geleceğin potansiyel araştırmacılarının yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

Eğitimde çeşitliliği benimsemiş bir bölüm olarak alan derslerinin yanı sıra fizik, temel elektronik, istatistik, fizyoloji, psikoloji, dil ve konuşma terapisi gibi ilişkili alanlarda, konunun uzmanı öğretim görevlilerimizin verdiği dersler de programımızda yer almaktadır. Böylece eğitimleri süresince edindikleri kuvvetli teorik alt yapı, uygulama ve araştırma becerileri ile öğrencilerimiz, klinik, rehabilitasyon, sanayi, işitme cihazları gibi farklı alanlarda çalışabilecek donanımda yetişmektedirler.

Bu eğitim süresince odyolojinin yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarına kuvvetli bir alt yapı oluşturulacak teorik bilgi ve uygulama becerisi, zorunlu ve seçmeli derslerle sağlanarak, mezunlarımız odyolog unvanı ile mezun edilir. Lisans eğitimini bitiren ve odyolojinin herhangi bir alanında yüksek lisans ve/veya doktora yaparak uzmanlaşmayı tercih etmeyen mezunlarımız, eğitimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerde aldıkları güçlü teorik alt yapıları; alan ve klinik çalışmalar ile edindikleri uygulama becerileri ile farklı iş alanlarında odyolog olarak çalışabilirler.

Bebekten yaşlıya insanla çalışmayı isteyen;

İşitme ve denge sağlığı ile ilgili sorunlar ve çözümleriyle ilgilenen;

İşitme sağlığını tehdit eden çevresel koşulların kontrol altına alınması gerektiğine inanan;

Meraklı, araştırmacı, analitik düşünebilen, sorun çözebilen;

Takım çalışmasına yatkın ve sağlık alanında çalışmak isteyen üniversite adayları

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ODYOLOJİ Bölümü'nü;

Güçlü bir teorik eğitim ve uygulama eğitimi yanında sanat ve teknoloji ile ilgili konulara da ilgi duyanlar ile farklı hobileri olan öğrenciler de bunların bilimsel mesleki eğitimle harmanlandığı Başkent Üniversitesi'ni seçmelidir.

 

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven

Bölüm Başkanı