Kurullar

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULUMUZ        

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven                   

Tel: (0312)2466666/2190                                                                                      
E-posta: gulayseguven@baskent.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Alnıaçık 

Tel: (0312)2466666/2051                                                                                      
E-posta: alniacik@baskent.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Alper Köycü

Tel: (0312)2466666/2054                                                                                        
E-posta:  akoycu@baskent.edu.tr

 

İDARİ KURULUMUZ

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven                   

Tel: (0312)2466666/2190                                                                                     
E-posta: gulayseguven@baskent.edu.tr 

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Alnıaçık 

Tel: (0312)2466666/2051                                                                                  
E-posta: alniacik@baskent.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Kübra Özmen  

Tel: (0312)2466666/2052                                                                                      
E-posta: kubraozmen@baskent.edu.tr

Öğr. Gör. Sema Acar   

Tel: (0312)2466666/2052                                                                                      
E-posta: semaacar@baskent.edu.tr

Öğr. Gör. Eda Çakmak

Tel: (0312)2466666/2052                                                                                      
E-posta: edacakmak@baskent.edu.tr

Öğr. Gör. Merve Deniz Sakarya    

Tel: (0312)2466666/2047                                                                                   
E-posta: mdeniz@baskent.edu.tr