Kurullar

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULUMUZ        

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven                   

Tel: (0312)2466666/2190                                                                                      
E-posta: gulayseguven@baskent.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Evren Hızal              

Tel: (0312)2466666/2053                                                                                        
E-posta: ehizal@baskent.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr Asuman Alnıaçık Erdoğan

Tel: (0312)2466666/2052                                                                                        
E-posta: aserdogan@baskent.edu.tr

 

İDARİ KURULUMUZ

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven                   

Tel: (0312)2466666/2190                                                                                     
E-posta: gulayseguven@baskent.edu.tr

 Yrd.Doç.Dr. Evren Hızal           

 Tel: (0312)2466666/2053                                                                                       
 E-posta: ehizal@baskent.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr Asuman Alnıaçık Erdoğan 

Tel: (0312)2466666/2052                                                                                  
E-posta: aserdogan@baskent.edu.tr

Öğr. Gör. Sema Acar   

Tel: (0312)2466666/2054                                                                                       
E-posta: semaacar@baskent.edu.tr